• 609-730-571
  • framoltr@o2.pl

Monthly Archives:sierpień 2013

Dożynki – Ryczywół 25.08.2013 r.

W tym roku otrzymaliśmy zaproszenie z gminy Ryczywół, aby uświetnić odbywające się tam święto plonów. Przemaszerowaliśmy uroczystym, dożynkowym korowodem z kościoła parafialnego św. Mikołaja na boisko sportowe gdzie odbywała się główna

część uroczystości. Tam też zagraliśmy koncert dla mieszkańców wsi i okolic.

Agnieszka Wiciak